Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Leżajsk w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Przychojcu
Zarządzenie nr 84/2017 Wójta Gminy Leżajsk w sprawie oddania w
dzierżawę nieruchomości położonych w Przychojcu
21.11.2017 więcej
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Leżajsk w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Maleniskch i Brzózie Królewskiej
Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Leżajsk w sprawie oddania w
dzierżawę nieruchomości położonych w Maleniskch i Brzózie
Królewskiej
08.11.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Chałupkach Dębniańskich -działka nr 248
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Chałupkach Dębniańskich -działka nr 248
13.09.2017 więcej
Zarządzenie nr 53/2017 Wójta Gminy Leżajsk w sprawie najmu lokalu
Zarządzenie nr 53/2017 z dn. 07.08.2017r. w sprawie
przeznaczenia do oddania w najem lokalu użytkowego w budynku
biurowo - usługowym w miejscowości Giedlarowa.
07.08.2017 więcej
Ogł. o przetargu nadzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze, położonej w
miejscowości Stare Miasto dz. nr 1481/14.
07.08.2017 więcej
Ogł. o przetragu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze położonej w
miejscowości Stare Miasto dz. nr 1481/11
07.08.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze, położonej w
miejscowości Stare Miasto dz. nr 1481/5 i dz. nr 1481/9.
07.08.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Dębno
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze, położonej w
miejscowości Dębno dz. nr 2742 (część).
07.08.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Brzózie Królewskiej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze - hodowla ryb położonej
w miejscowości Brzóza Królewska dz. nr 2301 (staw).
27.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomosci w Chałupkach Dębniańskich
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze położonej w
miejscowości Chałupki Dębniańskie dz. nr 248 (część).
27.06.2017 więcej