Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Brzózie Królewskiej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze - hodowla ryb położonej
w miejscowości Brzóza Królewska dz. nr 2301 (staw).
27.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomosci w Chałupkach Dębniańskich
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze położonej w
miejscowości Chałupki Dębniańskie dz. nr 248 (część).
27.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Rzuchów
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze położonej w
miejscowości Rzuchów dz. nr 580 (część).
27.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Chałupkach Dębniańskich
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości na
użytkowanie rolnicze położonej w miejscowości Chałupki
Dębniańskie dz. nr 62/1 (część).
27.06.2017 więcej
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
położonych w miejscowościach: Chałupki Dębniańskie,
Rzuchów, Brzóza Królewska.
05.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchmości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr
2070/2 (część) w Starym Mieście
08.05.2017 więcej
Ogł.o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr
150/2 w Starym Mieście
08.05.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr 3001
w Starym Mieście
28.04.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz nr.
3002/2 (część) w Starym Mieście
28.04.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Rzuchowie
Ogłoszenie o przetargu n dzierżawę nieruchomości dz. nr. 580
(część) w Rzuchowie
10.04.2017 więcej