Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie dróg gminnych 104688R, 104689R i 104653R w
miejscowości Dębno;
05.10.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie dróg gminnych 104688R, 104689R i 104653R w
miejscowości Dębno
05.10.2017 więcej