Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany nr 2 MPZP nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
07.11.2017 więcej
08.12.2017 więcej
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie, Etap I - wyłożony do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie,
Etap I - wyłożony do publicznego wglądu
22.06.2016 więcej
Ogłoszenie o wyłożeniu projektu MPZP Maleniska
O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu wsi Maleniska wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
22.04.2015 więcej
12