Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany nr 2 mpzp nr 5/2002 terenu wsi Wierzawice
12.09.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Podłączenie odwiertów Żołynia - 40, 72 i 25 do gazociągu relacji Dębno - Chałupki Dębniańskie, KGZ Żołynia"
decyzja lokalizacyjna - podłączenie odwiertów do gazociągu -
na działkach nr ewid. 2650, 2610 położonych w Dębnie i na
działkach nr ewid. 625/2, 625/5, 626, 627/2, 536, 630/29, 630/21
położonych w Chałupkach Dębniańskich
10.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Przebudowa dachu na budynku biblioteki w Starym Mieście"
decyzja lokalizacyjna - przebudowa dachu na budynku biblioteki -
dz. nr ew. 1202/4 położona w miejscowości Stare Miasto
05.10.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa oświetlenia drogowego dróg o numerach ewidencyjnych 505 i 478 w miejscowości Chałupki Dębniańskie"
Decyzja lokalizacyjna - oświetlenie drogowe na działkach nr ew.
476; 478; 479; 480; 481; 483; 484; 485; 486; 487; 488; 489;
490/2; 492; 493 położone w miejscowości Chałupki
Dębniańskie
20.09.2017 więcej
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie, Etap I - wyłożony do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie,
Etap I - wyłożony do publicznego wglądu
22.06.2016 więcej
123