Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Sobejko Krzysztof
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Sobejko Krzysztof - Wójt
Gminy
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Pawlus Bolesław
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Pawlus Bolesław -
Zastępca Wójta
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Duda Jerzy
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Duda Jerzy - Sekretarz
Gminy
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Bednarz Lucyna
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Bednarz Lucyna - Skarbnik
Gminy
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Chabros Jan
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Chabros Jan - pracownik UG
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Dziedzic Jolanta
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Dziedzic Jolanta -
pracownik UG
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Grzenkowicz Tadeusz
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Grzenkowicz Tadeusz -
pracownik UG
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Masełek Małgorzata
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Masełek Małgorzata -
pracownik UG
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Pawul Andrzej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Pawul Andrzej - Kierownik
referatu UG
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Socha Andrzej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Socha Andrzej - Kierownik
referatu UG
22.06.2017 więcej