Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 733/14 w Biedaczowie
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 733/14 we wsi
Biedaczów
08.05.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 907 w Hucisku
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 907 w Hucisku
08.05.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 1197 w Hucisku
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 1197 w Hucisku
08.05.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 254 w Hucisku
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości dz. nr 254 w
Hucisku
08.05.2017 więcej
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LEŻAJSK
24.04.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 875/24 w Biedaczowie
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 875/24 we wsi
Biedaczów
27.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 717/11 w Piskorowicach
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 717/11 we wsi
Piskorowice
27.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 717/10 w Piskorowicach
Ogł. o przetargu na sprzedaż działki nr. 717/10 we wsi
Piskorowice
27.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 121/3 w Maleniskach
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 121/3 we wsi
Maleniska
16.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 505/2 w Biedaczowie
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dz. nr 505/2 we wsi
Biedaczów
16.03.2017 więcej