Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA..
Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie audytu
bezpieczeństwa informacji wraz ze wskazaniami w zakresie
wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Urzedzie
Gminy Leżajsk".
19.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Zapytanie o cenę na dostawę artykułów biurowych do Urzędu
Gminy Leżajsk w 2017 - 2018r.
14.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi dowozu i odwozu grupy
osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na ternie Gminy
Leżajsk.
07.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
informacji wraz ze wskazaniami w zakresie wdrożenia ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w Urzędzie Gminy Leżajsk.
06.09.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi polegającej na dowożeniu
i odwożeniu grupy 20 skazanych osób z Zakładu Karnego w
Chmielowie, ul. Strefowa 17, 39-442 Chmielów do Leżajska.
27.07.2017 więcej
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie
audytu wewnętrznego w Gminie Leżajsk zgodnie z planem audytu na
rok 2017.
19.06.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU
Zapytanie o cenę na usługę polegającą na dowożeniu i
odwożeniu grupy 20 skazanych osób.
06.06.2017 więcej
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA O CENĘ NA TRANSPORT 30 SKAZANYCH
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA O CENĘ Z DNIA 25 MAJA 2017R. NA
TRANSPORT 30 OSÓB SKAZANYCH
06.06.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE USŁUGI DOWOZU I ODWOZU
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi polegającej na dowożeniu
i odwożeniu grupy 30 osób.
29.05.2017 więcej
ZAKUP I MONTAŻ ŚCIANKI DZIAŁOWEJ
Zakup i montaż ścianki działowej w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Leżajsk.
19.04.2017 więcej
12