Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 156/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.02.11.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Rzuchów
Zarządzenie nr 156/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.02.11.2019 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w miejscowości Rzuchów
03.12.2019 więcej
Zarządzenie nr 157/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.02.11.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Brzóza Królewska
Zarządzenie nr 157/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.02.12.2019 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w miejscowości Brzóza Królewska
03.12.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Piskorowicach
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Piskorowicach
20.11.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębnie
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Dębnie
12.11.2019 więcej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Piskorowicach
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Piskorowicach
24.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.14.10.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Piskorowice i Stare Miasto
Zarządzenie nr 137/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.14.10.2019 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w miejscowości Piskorowice i Stare Miasto
22.10.2019 więcej
Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.07.10.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Przychojec i Dębno
Zarządzenie nr 134/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.07.10.2019 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w miejscowości Przychojec i Dębno
09.10.2019 więcej
Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Giedlarowej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Giedlarowej
04.10.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Piskorowicach
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Piskorowicach
14.08.2019 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Piskorowicach
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Piskorowicach
14.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się