Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.04.02.2019 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Wierzawicach
Zarządzenie nr 15/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.04.02.2019 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w Wierzawicach
06.02.2019 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębnie-cz.działki nr 2742 o pow.3,15ha
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Dębnie-cz.działki nr 2742 o pow.3,15ha
07.01.2019 więcej
Zarządzenie nr 139/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.05.12.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Dębnie
Zarządzenie nr 139/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.05.12.2018 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w Dębnie
07.12.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Hucisko-cz.działki nr 87/2 o pow.0,30ha
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Hucisko-cz.działki nr 87/2 o pow.0,30ha oraz wzór umowy
zawierającej warunki dzierżawy na cz.dz.87/2
09.11.2018 więcej
Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.11.10.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Hucisko i Piskorowice
Zarządzenie nr 115/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.11.10.2018 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w Hucisko i Piskorowice
12.10.2018 więcej
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.25.06.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Brzózie Królewskiej
Zarządzenie nr 75/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.25.06.2018 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonej w Brzózie Królewskiej
28.06.2018 więcej
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.11.06.2018 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Starym Mieście
Zarządzenie nr 71/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.11.06.2018 w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonej w Starym Mieście
12.06.2018 więcej
Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.16.05.2018r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w Chałupkach Dębnianskich
Zarządzenie nr 58/2018 Wójta Gminy Leżajsk z dn.16.05.2018r. w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w
Chałupkach Dębnianskich
16.05.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starym Mieście-cz.działki nr 2070/2
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Starym Mieście-cz.działki nr 2070/2
20.04.2018 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starym Mieście-cz.działki nr 3002/2
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Starym Mieście-cz.działki nr 3002/2
20.04.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się