Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomosci w Chałupkach Dębniańskich
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze położonej w
miejscowości Chałupki Dębniańskie dz. nr 248 (część).
27.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w miejscowości Rzuchów
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości
przeznaczonej na użytkowanie rolnicze położonej w
miejscowości Rzuchów dz. nr 580 (część).
27.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Chałupkach Dębniańskich
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości na
użytkowanie rolnicze położonej w miejscowości Chałupki
Dębniańskie dz. nr 62/1 (część).
27.06.2017 więcej
Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
położonych w miejscowościach: Chałupki Dębniańskie,
Rzuchów, Brzóza Królewska.
05.06.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchmości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr
2070/2 (część) w Starym Mieście
08.05.2017 więcej
Ogł.o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr
150/2 w Starym Mieście
08.05.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr 3001
w Starym Mieście
28.04.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz nr.
3002/2 (część) w Starym Mieście
28.04.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Rzuchowie
Ogłoszenie o przetargu n dzierżawę nieruchomości dz. nr. 580
(część) w Rzuchowie
10.04.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości w Chałupkach Dębniańskich
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr.
251/1 (część) w Chałupkach Dębniańskich
10.04.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się