Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości dz. nr
2070/2 w Starym Mieście
27.02.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu nieruchomości położonej w Starym
Mieście
09.02.2017 więcej
Ogł. o przetargu na dzierzawę nieruchomości połozonej w Starym Mieście
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Starym Mieście
09.02.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu na dzierżawę nieruchomości
Informacja o wywieszeniu wykazu na dzierżawę nieruchomości
21.12.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębnie
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Dębnie
21.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Leżajsk z dn.22.11.2016r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w Dębnie
Zarządzenie nr 92/2016 Wójta Gminy Leżajsk z dn.22.11.2016r. w
sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości
położonych w Dębnie
23.11.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Wierzawicach
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Wierzawicach
19.09.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Piskorowicach
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej
w Piskorowicach
06.09.2016 więcej
Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Przychojcu i Wierzawicach
Zarządzenie nr 67/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w
Przychojcu i Wierzawicach
05.09.2016 więcej
Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w Piskorowicach
Zarządzenie nr 57/2016 z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości położonych w
Piskorowicach
18.08.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się