Lista artykułów

Nazwa artykułu
INFORMACJA WODY POLSKIE
INFORMACJA WODY POLSKIE
02.09.2019 więcej
OBWIESZCZENIE WODY POLSKIE
OBWIESZCZENIE WODY POLSKIE
20.08.2019 więcej
OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO
OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO
16.08.2019 więcej
OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO
OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO
16.08.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Budowa
mroźni magazynowej dla dla przechowywania w niskich
temperaturach wyrobów zamrożonych
06.08.2019 więcej
obwieszczenie o zapoznaniu sie z dokumentacją
obwieszczenie o zapoznaniu się z dokumentację przed wydaniem
decyzji
10.07.2019 więcej
obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa stacji elektroenergetycznej
110/15 kV Leżajsk Siedlanka" w miejscowości Stare Miasto
15.05.2019 więcej
obwieszczenie
Obwieszczenie o rozpoczęciu ponownej procedury udziału
społeczeństwa
30.04.2019 więcej
obwieszczenie
obwieszczenie o umorzeniu postępowania
26.04.2019 więcej
OBWIESZCZENIE RDOŚ W RZESZOWIE
OBWIESZCZENIE RDOŚ W RZESZOWIE - WOOŚ.420.8.1.2019.BK.33
15.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się