Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Wyniki - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2020
Wyniki naboru wniosków wniosków na realizację zadania
publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu na terenie Gminy Leżajsk w 2020 roku.
23.01.2020 więcej
WYNIKI KONKURSU - "SENIOR PLUS" 2020
OGŁOSZENIE WYNIKI KONKURSU - "SENIOR PLUS" 2020
16.01.2020 więcej
WYNIKI KONKURSU OFERT - DOWÓZ DZIECI ORW LASZCZYNY 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert - Dowóz dzieci ORW Laszczyny
2020
31.12.2019 więcej
WYNIKI KONKURSU OFERT - DOWÓZ DZIECI OREW KORCZOWISKA 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert - Dowóz dzieci OREW Korczowiska
2020
31.12.2019 więcej
WYNIKI KONKURSU OFERT - DOWÓZ DZIECI OREW JAROSŁAW 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert - Dowóz dzieci OREW Jarosław
2020
31.12.2019 więcej
WYNIKI KONKURSU OFERT - POMOC BEZDOMNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM - 2020
Wyniki otwartego konkursu ofert - Pomoc bezdomnym i
niepełnosprawnym z terenu Gminy Leżajsk - 2020
31.12.2019 więcej
KONKURS OFERT - DOWÓZ SENIOR - 2020
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie pomocy społecznej polegającego na dowozie do
Dziennego Domu „Senior ” w Przychojcu uczestników z terenu
Gminy Leżajsk w 2020 roku.
11.12.2019 więcej
KONKURS OFERT - SENIOR - 2020
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w
zakresie pomocy społecznej w 2020 r. „Prowadzenie Dziennego
Domu „Senior ”.
11.12.2019 więcej
KONKURS OFERT - DOWÓZ DZIECI OREW JAROSŁAW 2020
KONKURS OFERT - DOWÓZ DZIECI OREW JAROSŁAW 2020
02.12.2019 więcej
KONKURS OFERT - DOWÓZ DZIECI ORW LASZCZYNY 2020
KONKURS OFERT - DOWÓZ DZIECI ORW LASZCZYNY 2020
02.12.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się