Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
KONKURS OFERT - DOWÓZ DZIECI OREW KORCZOWISKA 2020
KONKURS OFERT - DOWÓZ DZIECI OREW KORCZOWISKA 2020
02.12.2019 więcej
NABÓR - TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU 2020
Nabór wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie
tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie
Gminy Leżajsk w 2020 roku.
22.11.2019 więcej
KONKURS OFERT POMOC BEZDOMNYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM Z TERENU GMINY - 2020
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Pomoc
osobom bezdomnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Leżajsk”
na 2020 rok
22.11.2019 więcej
WYNIKI KONKURSU OFERT NA ZADANIE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA
PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
09.09.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej- dowóz Jarosław
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej- dowóz
Jarosław
16.08.2019 więcej
Konkurs ofert - Utworzenie i prowadzenie ŚDS Stare Miasto 2019-2023
Konkurs ofert - „Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu
Samopomocy wraz z przebudową i wyposażeniem budynku starej
szkoły w Starym Mieście” w latach 2019-2023.
09.08.2019 więcej
Konkurs ofert-dowóz do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy
Konkurs ofert - Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy
Leżajsk do Niepublicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy w
Jarosławiu w 2019 r.
29.07.2019 więcej
WYNIKI KONKURSU - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA
WYNIKI KONKURSU - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I
DZIEDZICTWA
07.05.2019 więcej
WYNIKI KONKURSU - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH OREW KORCZOWISKA
WYNIKI KONKURSU - DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH OREW
KORCZOWISKA
29.03.2019 więcej
KONKURS OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA N.
Konkurs ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty
prowadzące działalność pożytku publicznego zadania
publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i
dziedzictwa narodowego
28.02.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się