Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych - OREW Korczowiska 2019
Konkurs ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy
Leżajsk do OREW w Korczowiskach w 2019 r.
27.02.2019 więcej
Ogłoszenie konkursu ofert na dowóz do Dziennego Domu „Senior ” w 2019
Ogłoszenie konkursu ofert na dowóz do Dziennego Domu „Senior
” w Przychojcu uczestników z terenu Gminy Leżajsk w 2019 r.
26.02.2019 więcej
Ogłoszenie konkursu na Prowadzenie Dziennego Domu „Senior plus”
Ogłoszenie konkursu na Prowadzenie Dziennego Domu „Senior
plus”
07.02.2019 więcej
Wyniki - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019
Wyniki naboru wniosków wniosków na realizację zadania
publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu na terenie Gminy Leżajsk w 2019 roku.
04.02.2019 więcej
Ogłoszenie konkursu na dowóz do OREW Korczowiska w 2019 roku
Ogłoszenie konkursu na dowóz dzieci do OREW Korczowiska w 2019
roku
17.01.2019 więcej
Wyniki konkursu - pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym 2019
Wyniki konkursu - pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym z
terenu Gminy Leżajsk na 2019 rok.
14.01.2019 więcej
Wynik konkursu na dowóz do OREW Jarosław w 2019 roku
Wynik konkursu na dowóz do OREW Jarosław w 2019 roku
28.12.2018 więcej
Wynik konkursu na dowóz do ORW Laszczyny w 2019 roku
Wynik konkursu na dowóz do ORW Laszczyny w 2019 roku
28.12.2018 więcej
Wynik konkursu na dowóz do OREW Korczowiska w 2019 roku
Wynik konkursu na dowóz do OREW Korczowiska w 2019 roku
28.12.2018 więcej
Konkurs na dowóz do OREW Korczowiska w 2019 roku
Konkurs na dowóz do OREW Korczowiska w 2019 roku
28.11.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się