Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu 2019
Nabór wniosków wniosków na realizację zadania publicznego w
zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na
terenie Gminy Leżajsk w 2019 roku.
27.11.2018 więcej
Konkurs ofert Pomoc bezdomnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy - 2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Pomoc
osobom bezdomnym i niepełnosprawnym z terenu Gminy Leżajsk”
na 2019 rok
27.11.2018 więcej
Nabór do komisji
Nabór do Komisji Konkursowej
12.04.2018 więcej
Konkurs_ofert_przeciwdzialanie_uzaleznieniom_i_patologiom_spolecznym
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego za
zakresu ochrony zdrowia - przeciwdziałanie uzależnieniom i
patologiom społecznym
29.03.2018 więcej
Wyniki konkursu - pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym 2018
Wyniki konkursu - pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym z
terenu Gminy Leżajsk 2018
17.01.2018 więcej
Wyniki konkursu - dowóz Korczowiska
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do
Ośrodka Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w
Korczowiskach w 2018 r.”
29.12.2017 więcej
Wyniki konkursu - dowóz Jarosław
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.:
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do
Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w
Jarosławiu w 2018 r.”
29.12.2017 więcej
Wyniki konkursu - dowóz Laszczyny
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu
gminy Leżajsk do Ośrodka Rewalidacyjno –Wychowawczego w
Laszczynach w 2018 r.”
29.12.2017 więcej
Informacja - wyniki naboru do komisji Konkursowej - Korczowiska 2018r.
Informacja o wynikach naboru do komisji Konkursowej –
Korczowiska 2018 r.
18.12.2017 więcej
Informacja - wyniki naboru do komisji Konkursowej – Laszczyny 2018 r.
Informacja o wynikach naboru do komisji Konkursowej – Laszczyny
2018 r.
18.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się