Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru do komisji Konkursowej – Jarosław 2018 r.
Informacja o wynikach naboru do komisji Konkursowej – Jarosław
2018 r.
18.12.2017 więcej
Nabór do Komisji – dowóz dzieci do OREW w Korczowiskach w 2018 r.
Nabór do prac Komisji Konkursowej – dowóz dzieci
niepełnosprawnych do OREW w Korczowiskach w 2018 r.
07.12.2017 więcej
Nabór do prac Komisji – dowóz dzieci do ORW w Laszczynach w 2018 r.
Nabór do prac Komisji Konkursowej – dowóz dzieci
niepełnosprawnych do ORW w Laszczynach w 2018 r.
07.12.2017 więcej
Nabór do Komisji – dowóz dzieci do OREW w Jarosławiu w 2018r.
Nabór do prac Komisji Konkursowej – dowóz dzieci
niepełnosprawnych do OREW w Jarosławiu w 2018 r.
07.12.2017 więcej
Konkurs_ofert_dowóz dzieci_niepełnosprawnych_Korczowiska
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka
Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Korczowiskach w 2018r.
28.11.2017 więcej
Konkurs_ofert_dowóz_dzieci_niepełnosprawnych_Laszczyny
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka
Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach w 2018r.
28.11.2017 więcej
Konkurs ofert_dowóz dzieci niepełnosprawnych_Jarosław
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.:
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu w 2018r.
28.11.2017 więcej
Otwarty konkurs ofert_pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym
Otwarty konkurs ofert_pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym
z terenu Gminy Leżajsk
28.11.2017 więcej
WYNIKI KONKURSU OFERT - DOWÓZ - KORCZOWISKA 2017
WYNIKI KONKURSU OFERT - DOWÓZ - KORCZOWISKA 2017
31.08.2017 więcej
KONKURS OFERT - DOWÓZ - KORCZOWISKA 2017
KONKURS OFERT - DOWÓZ - KORCZOWISKA 2017
04.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się