Lista artykułów

Nazwa artykułu
wyniki konkursu_prowadzenie świetlicy środowiskowej
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania
publicznego pn.: prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Leżajsk
19.04.2017 więcej
Wyniki konkursu_przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Wyniki konkursu_przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
31.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru do komisji Konkursowej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej
22.03.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru do komisji Konkursowej
Wyniki naboru do Komisji Konkursowej
22.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
Ogłoszenie ws. naboru kandydatów do komisji
konkursowej_przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym
16.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej
Ogłoszenie ws.naboru kandydatów do komisji
konkursowej_prowadzenie świetlicy środowiskowej
16.03.2017 więcej
Konkurs _ofert_przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym na terenie gminy Leżajsk w 2017r.
28.02.2017 więcej
Konkurs _ofert_na wsparcie zadania_prowadzenie świetlicy środowiskowej
Konkurs ofert na wsparcie zadania-prowadzenie świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Leżajsk
28.02.2017 więcej
Ogłoszenie wyników konkursu ofert_wspieranie edukacji
Ogłoszenie wyników konkursu ofert - wspieranie edukacji
uzdolnionych Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert -
wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w 2016 r.
23.08.2016 więcej
Konkurs ofert "Wspieranie edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży".
Konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Wspieranie
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży".
27.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się