Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wyniki konkursu_prowadzenie świetlicy środowiskowej
Wyniki konkursu_prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Leżajsk
30.03.2016 więcej
Wyniki konkursu_przeciwdzialane uzależnieniom i patologiom społecznym
Wyniki otwartego konkursu ofert_przeciwdziałanie uzależnieniom
i patologiom społecznym
30.03.2016 więcej
Konkurs ofert_przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Konkurs ofert_wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wśród
dzieci i młodzieży z terenu gminy Leżajsk w 2016r.
18.02.2016 więcej
Konkurs ofert_prowadzenie świetlicy środowiskowej
Konkurs ofert_Prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i
młodzieży z terenu gminy Leżajsk
18.02.2016 więcej
Konkurs ofert - Pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym
Konkurs ofert - Pomoc osobom bezdomnym i niepełnosprawnym z
terenu Gminy Leżajsk
02.12.2015 więcej
Konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia 2016
Konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych do Jarosławia
2016
20.11.2015 więcej
20.11.2015 więcej
Ogłoszenie wyników konkursu ofert_prowadzenie świetlicy środowiskowej
Ogłoszenie konkursu ofert_prowadzenie świetlicy środowiskowej
w miejscowości Giedlarowa
22.04.2015 więcej
Ogłoszenie wyników konkursu ofert
Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizację zadania
publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym
25.03.2015 więcej
Konkurs ofert_prowadzenie świetlicy środowiskowej
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji
zadania publicznego - prowadzenie świetlicy środowiskowej w
miejscowości Giedlarowa
13.03.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się