Lista artykułów

Nazwa artykułu
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania
publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym
04.02.2015 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego_tryb pozakonkursowy
Oferta na realizację zadania publicznego_tryb pozakonkursowy
02.02.2015 więcej
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Jarosław
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych -
Jarosław
24.11.2014 więcej
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych - Laszczyny
Otwarty konkurs ofert - dowóz dzieci niepełnosprawnych -
Laszczyny
24.11.2014 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego_tryb pozakonkursowy
Oferta na realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym_tryb
pozakonkursowy
16.10.2014 więcej
Oferta LKS Jutrzenka Dębno – tryb pozakonkursowy
Oferta LKS Jutrzenka Dębno – tryb pozakonkursowy
08.10.2014 więcej
Oferta LKS San Wierzawice – tryb pozakonkursowy
Oferta LKS San Wierzawice – tryb pozakonkursowy
09.09.2014 więcej
Oferta na realizację zadania publicznego
Oferta na realizację zadania publicznego
09.09.2014 więcej
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert – wspieranie
edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
29.08.2014 więcej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej
25.08.2014 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się