Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - ŚDS STARE MIASTO
Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej - Utworzenie
i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową
i wyposażeniem budynku starej szkoły w Starym Mieście” w
latach 2019-2023.
13.08.2019 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - DOWÓZ JAROSŁAW 2019
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ - DOWÓZ
UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO Z TERENU GMINY LEŻAJSK DO
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY W JAROSŁAWIU
2019 ROK
31.07.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - KULTURA, OCHRONA DÓBR KULTURY
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA
DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
02.04.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej- dowóz Korczowiska
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej- dowóz do
Korczowisk
19.03.2019 więcej
WYNIKI NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - DOWÓZ „SENIOR PLUS”
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - DOWÓZ
„SENIOR PLUS”
15.03.2019 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OREW KORCZOWISKA 2019
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ OREW
KORCZOWISKA 2019
11.03.2019 więcej
WYNIKI KONKURSU - "SENIOR PLUS"
Informacja o wynikach Konkursu - "Senior plus"
01.03.2019 więcej
NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W KONKURSIE - DOWÓZ „SENIOR”
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W KONKURSIE
NA DOWÓZ „SENIOR PLUS”
26.02.2019 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W KONKURSIE „SENIOR ”
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM
KONKURSIE OFERT PROWADZENIE DZIENNEGO DOMU „SENIOR ”
21.02.2019 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
29.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się