Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
WYNIK NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - POŻYTEK 2019
WYNIK NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ - POŻYTEK 2019
07.01.2019 więcej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej_Korczowiska
13.12.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej_Laszczyny
Informacja o wynikach naboru do Komisji Konkursowej_Laszczyny
13.12.2018 więcej
Informacja o wynikach naboru do komisji_Jarosław
Informacja o wynikach naboru do komisji_Jarosław
13.12.2018 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych
07.12.2018 więcej
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ
04.12.2018 więcej
WYNIKI KONKURSU - TWORZENIE WARUNKÓW - ROZWÓJ KOLARSTWA 2018
Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadania
publicznego - upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
zakresie kolarstwa w Gminie Leżajsk w 2018 roku.
27.03.2018 więcej
NABÓR - TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI KOLARSTWA 2018
Nabór wniosków wniosków na realizację zadania publicznego -
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie kolarstwa w
Gminie Leżajsk w 2018 roku.
09.03.2018 więcej
WYNIKI KONKURSU - ROZWÓJ SPORTU W 2018 R.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ
PROJEKTÓW Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI
SPORTU W 2018 R.
25.01.2018 więcej
PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ - POŻYTEK PUBLICZNY W 2018 R.
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku
publicznego w 2018 r.
12.01.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się