Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piskorowice
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Piskorowice
05.02.2020 więcej
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 1197 w Hucisku
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 1197 w Hucisku
23.01.2020 więcej
ogł. o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Przychojcu
ogł. o III przetargu na sprzedaż działek budowlanych w
Przychojcu
23.01.2020 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wierzawice
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wierzawice
21.01.2020 więcej
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 527/1 w Chałupkach Dębniańskich
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 527/1 w Chałupkach
Dębniańskich
12.12.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Hucisko
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Hucisko
05.12.2019 więcej
ogł. o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Przychojcu
ogł. o II przetargu na sprzedaż działek budowlanych w
Przychojcu
15.11.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- Brzóza
Królewska, Chałupki Dębniańskie
23.10.2019 więcej
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 63/9 w Chałupkach Dębniańskich
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 63/9 w Chałupkach
Dębniańskich
04.10.2019 więcej
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 870 w Hucisku
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 870 w Hucisku
01.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się