Lista artykułów

Nazwa artykułu
ogł. o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Przychojcu
ogł. o I przetargu na sprzedaż działek budowlanych w
Przychojcu
05.09.2019 więcej
ogł. o V przetargu na sprzedaż działek budowlanych w Wierzawicach
ogł. o V przetargu na sprzedaż działek budowlanych w
Wierzawicach
05.09.2019 więcej
ogł. o II przetargu na sprzedaż działki budowlanej w Giedlarowej
ogł. o II przetargu na sprzedaż działki budowlanej w
Giedlarowej
05.09.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Biedaczów, Dębno...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Biedaczów,
Dębno, Chałupki Dębniańskie, Hucisko
14.08.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Brzóza Królewska
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Brzóza
Królewska
24.07.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przychojec
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Przychojec
04.07.2019 więcej
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 3082/3 w Giedlarowej
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki 3082/3 w Giedlarowej
07.06.2019 więcej
ogł. o I przetargach na sprzedaż działek budowlanych w Giedlarowej
ogł. o I przetargach na sprzedaż działek budowlanych w
Giedlarowej
07.06.2019 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Biedaczów
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Biedaczów
07.06.2019 więcej
ogł. o II przetargu na sprzedaż działki nr 1955/4 w Starym Mieście
ogł. o II przetargu na sprzedaż działki nr 1955/4 w Starym
Mieście
07.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się