Lista artykułów

Nazwa artykułu
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki nr 875/2 w Biedaczowie
ogł. o I przetargu na sprzedaż działki nr 875/2 w Biedaczowie
18.09.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu
INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAŻY STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY LEŻAJSK
13.09.2017 więcej
ogł. o II przetargu na sprzedaż działki nr 860 i 861 w Biedaczowie
ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż działki nr 860 i 861 w
Biedaczowie
31.08.2017 więcej
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 907 w Hucisku
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 907 w
Hucisku
28.07.2017 więcej
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 733/14 w Biedaczowie
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 733/14 w
Biedaczowie
28.07.2017 więcej
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 875/24 w Biedaczowie
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 875/24 w
Biedaczowie
28.07.2017 więcej
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 505/2 w Biedaczowie
ogłoszenie o III przetargu na sprzedaż działki nr 505/2 w
Biedaczowie
28.07.2017 więcej
Informacja o wywieszeniu wykazu
Informacja o wywieszeniu wykazu
28.07.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 2699/4 we wsi Dębno
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki nr 2699/4 we wsi
Dębno.
12.06.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 860 i 861 we wsi Gwizdów
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dwóch działek o nr 860 i
861 we wsi Gwizdów.
12.06.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się