Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
ZAPYTANIE O CENĘ NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
Zapytanie o cenę na dostawę artykułów biurowych do Urzędu
Gminy Leżajsk w 2018 - 2019 r.
21.09.2018 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ
Zapytanie o cenę na świadczenie usługi dostępu do Internetu
szerokopasmowego w technologii światłowodowej
11.06.2018 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA USŁUGI W ZAKRESIE RODO I INSP. OCHR. DANYCH OSOB.
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi w zakresie wdrażania RODO
i pełnienia funkcji inspektora ochrony danych osobowych.
07.03.2018 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA USŁUGI Z ZAKRESU TELEFONII KOMÓRKOWEJ
Zapytanie o cenę na usługi w zakresie telefonii komórkowej.
07.03.2018 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ
Zapytanie o cenę na obsługę prawną Gminy Leżajsk wraz z jej
jednostkami organizacyjnymi i pełnienie dyżurów w Urzędzie
Gminy Leżajsk.
15.02.2018 więcej
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA - DOKUMENTACJA NIEARCHIWALNA
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na
świadczenie usług w zakresie odbioru i trwałego niszczenia
dokumentacji niearchiwalnej Urzędu Gminy Leżajsk
29.01.2018 więcej
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGI POCZTOWE
Odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczącym świadczenia usług
pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla potrzeby Urzędu
Gminy Leżajsk w 2018r.
01.12.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA URZĄDZENIE DO KOMPENSACJI MOCY BIERNEJ
Zapytanie o cenę na dobór, wykonanie, dostawę i montaż
urządzenia do kompensacji mocy biernej pojemnościowej w
siedzibie Urzędu Gminy Leżajsk.
24.11.2017 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI POCZTOWE
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Leżajsk w roku 2018.
24.11.2017 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
informacji wraz ze wskazaniami w zakresie wdrożenia ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych w Urzędzie Gminy Leżajsk.
06.09.2017 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się