Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z LX sesji Rady Gminy Leżajsk - 20 grudnia 2017 r.
Protokół z LX sesji Rady Gminy Leżajsk - 20 grudnia 2017 r.
16.01.2018 więcej
Protokół z LIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 5 grudnia 2017 r.
Protokół z LIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 5 grudnia 2017 r.
16.01.2018 więcej
Protokół z LVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 15 listopada 2017 r.
Protokół z LVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 15 listopada 2017
r. - sesja nadzwyczajna
22.11.2017 więcej
Protokół z LVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 30 października 2017 r.
Protokół z LVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 30 października
2017 r.
22.11.2017 więcej
Protokół z LVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 28 września 2017 r.
Protokół z LVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 28 września 2017 r.
05.10.2017 więcej
Protokół z LV sesji Rady Gminy Leżajsk - 15 września 2017 r.
Protokół z LV sesji Rady Gminy Leżajsk - 15 września 2017 r.
21.09.2017 więcej
Protokół z LIV sesji Rady Gminy Leżajsk - 7 września 2017 r.
Protokół z LIV sesji Rady Gminy Leżajsk - 7 września 2017 r.
08.09.2017 więcej
Protokół z LIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 31 sierpnia 2017 r.
Protokół z LIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 31 sierpnia 2017 r.
05.09.2017 więcej
Protokół z LII sesji Rady Gminy Leżajsk - 17 sierpnia 2017 r.
Protokół z LII sesji Rady Gminy Leżajsk - 17 sierpnia 2017 r.
28.08.2017 więcej
Protokół z LI sesji Rady Gminy Leżajsk - 10 sierpnia 2017 r.
Protokół z LI sesji Rady Gminy Leżajsk - 10 sierpnia 2017 r.
28.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się