Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z L sesji Rady Gminy Leżajsk - 24 lipca 2017 r.
Protokół z L sesji Rady Gminy Leżajsk - 24 lipca 2017 r.
02.08.2017 więcej
Protokół z XLIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 4 lipca 2017 r.
Protokół z XLIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 4 lipca 2017 r.
02.08.2017 więcej
Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 26 czerwca 2017 r.
Protokół z XLVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 26 czerwca 2017
r.
02.08.2017 więcej
Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 18 maja 2017 r.
Protokół z XLVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 18 maja 2017 r.
19.05.2017 więcej
Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 11 maja 2017 r.
Protokół z XLVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 11 maja 2017 r.
18.05.2017 więcej
Protokół z XLV sesji Rady Gminy Leżajsk - 26 kwietnia 2017 r.
Protokół z XLV sesji Rady Gminy Leżajsk - 26 kwietnia 2017 r.
04.05.2017 więcej
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Leżajsk - 28 marca 2017 r.
Protokół z XLIV sesji Rady Gminy Leżajsk - 28 marca 2017 r.
04.05.2017 więcej
Protokół z XLIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 23 lutego 2017 r.
Protokół z XLIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 23 lutego 2017 r.
07.03.2017 więcej
Protokół z XLII sesji Rady Gminy Leżajsk - 29 grudnia 2016 r.
Protokół z XLII sesji Rady Gminy Leżajsk - 29 grudnia 2016 r.
10.01.2017 więcej
Protokół z XLI sesji Rady Gminy Leżajsk - 21 grudnia 2016 r.
Protokół z XLI sesji Rady Gminy Leżajsk - 21 grudnia 2016 r.
27.12.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się