Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z XXX sesji Rady Gminy Leżajsk - 17 sierpnia 2016 r.
Protokół z XXX sesji Rady Gminy Leżajsk - 17 sierpnia 2016 r.
- sesja nadzwyczajna
18.08.2016 więcej
Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 22 lipca 2016 r.
Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 22 lipca 2016 r.
18.08.2016 więcej
Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 23 czerwca 2016 r.
Protokół z XXVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 23 czerwca 2016
r.
02.08.2016 więcej
protokół z XXVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 10 czerwca 2016 r.
Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 10
czerwca 2016 r.
20.06.2016 więcej
Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 24 maja 2016 r.
Protokół z XXVI sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 24
maja 2016 r.
20.06.2016 więcej
Protokół z XXV sesji Rady Gminy Leżajsk - 20 maja 2016 r.
Protokół z XXV sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 20 maja
2016 r.
31.05.2016 więcej
Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Leżajsk - 14 kwietnia 2016 r.
Protokół z XXIV sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 14
kwietnia 2016 r. - sesja nadzwyczajna
18.04.2016 więcej
Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 30 marca 2016 r.
Protokół z XXIII sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 30
marca 2016 r.
04.04.2016 więcej
Protokół z XXII sesji Rady Gminy Leżajsk - 16 lutego 2016 r.
Protokół z XXII sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 16
lutego 2016 r. - sesja nadzwyczajna
07.03.2016 więcej
Protokół z XXI sesji Rady Gminy Leżajsk - 28 stycznia 2016 r.
Protokół z XXI sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 28
stycznia 2016 r.
15.02.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się