Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z XX sesji Rady Gminy Leżajsk - 22 stycznia 2016 r.
Protokół z XX sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 22
stycznia 2016 roku
26.01.2016 więcej
Protokół z XIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 11 stycznia 2016 r.
Protokół z XIX sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 11
stycznia 2016 r.
13.01.2016 więcej
Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 30 grudnia 2015 r.
Protokół z XVIII sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 30
grudnia 2015 r.
13.01.2016 więcej
Protokół z XVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 21 grudnia 2015 r.
Protokół z XVII sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 21
grudnia 2015 r.
13.01.2016 więcej
Protokół z XVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 3 grudnia 2015 r.
Protokół z XVI sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 3
grudnia 2015 r.
13.01.2016 więcej
Protokół z XV sesji Rady Gminy - 18 listopada 2015r.
Protokół z XV sesji Rady Gminy Leżajsk odbytej w dniu 18
listopada 2015 r.
30.11.2015 więcej
Protokół z XIV sesji Rady Gminy Leżajsk
Protokół z XIV sesji Rady Gminy Leżajsk z dnia 27
października 2015 r.
18.11.2015 więcej
Protokół z XIII sesji Rady Gminy Leżajsk - sesja nadzwyczajna
Protokół z XIII sesji Rady Gminy Leżajsk - sesja nadzwyczajna
- 6 października 2015r.
07.10.2015 więcej
Protokół z XII sesji Rady Gminy Leżajsk - 21 września 2015 r.
Protokół z XII sesji Rady Gminy Leżajsk - 21 września 2015 r.
07.10.2015 więcej
Protokół z XI sesji Rady Gminy - sesja nadzwyczajna
Protokół z XI sesji Rady Gminy Leżajsk z dnia 18 sierpnia
2015r. - sesja nadzwyczajna
19.08.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się