Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia
2019 r.
21.08.2019 więcej
Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Leżajsk z dn. 16 października 2015
http://prawomiejscowe.pl/institution/18718/legalact/169512/18718/
htmlpreview
16.10.2015 więcej
Zmiana składu Obwodowych Komisji Wyborczych
http://prawomiejscowe.pl/institution/18718/legalact/169511/18718/
htmlpreview
16.10.2015 więcej
Zarządzenie nr 28/2015 Wójta Gminy Leżajsk z dnia 30 kwietnia 2015r.
http://prawomiejscowe.pl/institution/18718/legalact/168954/18718/
htmlpreview
14.10.2015 więcej
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Składy obwodowych komisji wyborczych - Zarządzenie nr 98/2015
Wójta Gminy Leżajsk z dnia 5 października 2015r.
05.10.2015 więcej
INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OKW
INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH
02.10.2015 więcej
Obwieszczenie z dnia 24 września 2015r. w sprawie obwodów głosowania
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK z dnia 24 września 2015r. w
sprawie obwodów głosowania
30.09.2015 więcej
Uchwała Nr XXXIII/227/2012 Rady Gminy Leżajsk z dnia 28 grudnia 2012r.
http://prawomiejscowe.pl/institution/18718/legalact/167395/18718/
htmlpreview
30.09.2015 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się