Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
HARMONOGRAM DYŻURÓW ORAZ POSIEDZEŃ GKW W LEŻAJSKU
Harmonogram dyżurów oraz posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w
Leżajsku.
12.09.2018 więcej
SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LEŻAJSKU
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Leżajsku.
12.09.2018 więcej
INFORMACJAO ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW W WYBORACH WÓJTA
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018
r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach
wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień
21.10.2018r.
04.09.2018 więcej
INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBIE ZGŁASZANIA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na
radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w
gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców (...)
04.09.2018 więcej
UCHWAŁA PKW z dnia 13 sierpnia 2018r. W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r.
w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych (...)
29.08.2018 więcej
Zarzadzenie Nr 107/2018 Wójta Gminy Leżajsk w sprawie podania wykazu
Zarządzenie nr 107/2018 Wójta Gminy Leżajsk w sprawie podania
wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich
komitetów wyborczy
24.08.2018 więcej
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I
KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 16 sierpnia
2018r.
24.08.2018 więcej
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018r.
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018r.
w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania
techniki elektronicznej w wyborach (...)
24.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LEŻAJSK
Obwieszczenie Wójta Gminy Leżajsk z dnia 21 sierpnia 2018r. o
okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie (...)
22.08.2018 więcej
OBWIESZCZENIE STAROSTY LEŻAJSKIEGO
Obwieszczenie Starosty Leżajskiego z dnia 21 sierpnia 2018r. o
okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych
wybieranych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie
22.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się