DRUKUJ
2019-02-28

KONKURS OFERT - KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR
KULTURY I DZIEDZICTWA N.

Konkurs ofert na realizację w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej.