Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
WYBÓR OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNETRZNEGO
Wybór oferty na wykonanie usługi prowadzenia audytu
wewnętrznego w Gminie Leżajsk zgodnie z planem audytu na 2020r.
25.06.2020 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
ZAPYTANIE O CENĘ NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
24.10.2019 więcej
WYBÓR OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Wybór oferty na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
informacji w 2019r. w Urzędzie Gminy Leżajsk.
17.07.2019 więcej
WYBÓR OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Wybór oferty na wykonanie usługi przeprowadzenia audytu
wewnętrznego w Gminie Leżajsk zgodnie z planem audytu na 2019r.
16.07.2019 więcej
OGŁOSZENIE o sprzedaży samochodu osobowego marki OPEL COMBO-C
OGŁOSZENIE o sprzedaży samochodu osobowego marki OPEL COMBO-C
24.06.2019 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Zapytanie o cenę na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa
informacji w 2019r. w Urzędzie Gminy Leżajsk.
21.06.2019 więcej
ZAPYTANIE O CENĘ NA WYKONANIE USŁUGI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
Zapytanie o cenę na wykonanie usługi prowadzenia audytu
wewnętrznego w Gminie Leżajsk zgodnie z planem audytu na 2019r.
21.06.2019 więcej
OGŁOSZENIE o sprzedaży samochodu osobowego marki OPEL COMBO-C
OGŁOSZENIE o sprzedaży samochodu osobowego marki OPEL COMBO-C
14.05.2019 więcej
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI POCZTOWE
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych w obrocie
krajowym i zagranicznym dla Urzędu Gminy Leżajsk w roku 2019.
27.11.2018 więcej
WYBÓR OFERTY NA PRZEPROWADZENIE AUDYTU BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Protokół postępowania na zamówienie o wartości do 30 000
Euro na przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji w
Urzędzie Gminy Leżajsk.
24.09.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się