Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.09.07.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Rzuchów
Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.09.07.2020 w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w
miejscowości Rzuchów
14.07.2020 więcej
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym ofertowy na nieruchomość tj. działkę nr 2091/22 w Starym Mieście
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pisemnym ofertowym na
nieruchomość tj. działkę nr 2091/22 w Starym Mieście
24.06.2020 więcej
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Piskorowicach
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Piskorowicach
17.06.2020 więcej
Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.15.05.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Stare Miasto
Zarządzenie nr 37/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.15.05.2020 w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w
miejscowości Stare Miasto
18.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.11.05.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Piskorowice
Zarządzenie nr 36/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.11.05.2020 w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w
miejscowości Piskorowice
11.05.2020 więcej
Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.14.04.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Dębno
Zarządzenie nr 28/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.14.04.2020 w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w
miejscowości Dębno
15.04.2020 więcej
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości położonej w Dębnie
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
nieruchomości położonej w Dębnie
28.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.19.02.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Maleniska
Zarządzenie nr 18/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.19.02.2020 w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w
miejscowości Maleniska
19.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.13.02.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Gwizdów i Wierzawice
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Leżajsk z dn.13.02.2020r. w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w
miejscowości Gwizdów i Wierzawice
14.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.07.02.2020 w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Stare Miasto
Zarządzenie nr 13/2019 Wójta Gminy Leżajsk z dn.07.02.2020 w
sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w
miejscowości Stare Miasto
10.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się