Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe - Miś Dariusz
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z rozpoczęciem
pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskorowicach
08.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Pajączek Janusz
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Przychojcu
08.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Pajączek Janusz
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem
pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przychojcu
08.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Panek Stanisław
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z powierzeniem
pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w
Biedaczowie
08.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Ruchlewicz Bogusława
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem
pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Biedaczowie.
08.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe - Trojan Marcin
Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zakończeniem
pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Piskorowicach
08.10.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Baj Danuta
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Dyrektor Żłobka Gminnego
"Leśny Domek" w Brzózie Królewskiej
11.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Grabarz Marian
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Dyrektor ZS w Brzózie
Królewskiej
11.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Kania Ewa
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Leżajsk
11.06.2019 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Krauz Marek
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Gminy Leżajsk
11.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się