Lista artykułów

Nazwa artykułu
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Grabarz Marian
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Grabarz Marian - Dyrektor
ZS w Brzózie Królewskiej
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krauz Marek
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Krauz Marek - Dyrektor GOK
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Kuczek Jan
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Kuczek Jan - Dyrektor ZS w
Starym Mieście
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Ładak Lucyna
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Ładak Lucyna - Dyrektor
SP w Chałupkach Dębniańskich
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Miś Dariusz
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Miś Dariusz - Dyrektor ZS
w Dębnie
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Niemczyk Krystyna
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Niemczyk Krystyna -
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Pajączek Janusz
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Pajączek Janusz -
Dyrektor SP w Przychojcu
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Ruchlewicz Bogusława
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Ruchlewicz Bogusława -
Dyrektor SP w Biedaczowie
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Sroczyk Rozalia Marta
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Sroczyk Rozalia Marta -
Dyrektor GOPS
22.06.2017 więcej
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Stępniowska Lidia
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok - Stępniowska Lidia -
Dyrektor ZS w Giedlarowej
22.06.2017 więcej