Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA STANOWISKO DYR. GOPS
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.
11.03.2019 więcej
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO DYR. ZS W DĘBNIE
Wójt Gminy Leżajsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Dębnie.
23.07.2018 więcej
OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA CEN
Wójt Gminy Leżajsk ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora
Centrum Edukacji Nauczycieli zs. w Giedlarowej.
19.04.2018 więcej
OGŁOSZENIE KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ
Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół
prowadzonych przez Wójta Gminy Leżajsk.
17.04.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA GOPS
Informacja o wynikach konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku.
29.12.2017 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na
stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Leżajsku.
20.12.2017 więcej
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GOPS w Leżajsku
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Gminy Leżajsk
22.11.2017 więcej
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
Konkurs na stanowisko DYREKTORA ŻŁOBKA GMINNEGO "LEŚNY DOMEK"
W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
22.05.2017 więcej
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka
Kultury Gminy Leżajsk.
27.04.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się