Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE ds.
przygotowania, realizacji i rozliczeń inwestycji w Referacie
Rozwoju, Inwestycji i Zarządzania Drogami.
29.09.2017 więcej
LISTA KANDYDATÓW DOPUSZCZONYCH DO ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ
Lista kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej po
przeprowadzonym teście wiedzy i kompetencji w naborze na wolne
stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, realizacji i rozliczeń
inwestycji.
25.09.2017 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na
wolne stanowisko urzędnicze ds. przygotowania, realizacji i
rozliczeń inwestycji.
19.09.2017 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds.
przygotowania, realizacji i rozliczeń inwestycji w Referacie
Rozwoju, Inwestycji i Zarządzania Drogami.
06.09.2017 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.
planowania przestrzennego.
15.02.2017 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na
wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego.
13.02.2017 więcej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. planowania
przestrzennego.
31.01.2017 więcej
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.
obsługi organów gminy w Referacie Organizacyjno -
Administracyjnym.
18.01.2017 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na
wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi organów gminy.
28.12.2016 więcej
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie
Organizacyjno - Administracyjnym.
08.12.2016 więcej
123