Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na
wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik referatu
obsługi finansowej jednostek - główny księgowy.
22.02.2019 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
ds. zieleni i utrzymania czystości w miejscach publicznych.
15.01.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
referent ds. oświaty.
21.11.2018 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na
wolne stanowisko urzędnicze referent ds. oświaty.
21.11.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
ds. oświaty.
09.11.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Informacja o wyborze na wolne stanowisko urzędnicze referent ds.
gospodarowania nieruchomościami w Referacie Mienia Komunalnego i
Rolnictwa.
02.11.2018 więcej
LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w naborze na
wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Mienia Komunalnego i
Rolnictwa - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami.
26.10.2018 więcej
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent
w Referacie Mienia Komunalnego i Rolnictwa
11.09.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze -
referent ds. wymiarów podatków i opłat.
23.07.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko ds. obsługi
sekretariatu i archiwum.
13.07.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się