Lista artykułów

Nazwa artykułu
obwieszczenie postępowaniu z udziałem społeczeństwa
Obwieszczenie o ponownym postępowaniu z udziałem
społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
28.05.2020 więcej
Obwieszczenie o przdłozeniu raportu
Obwieszczenie o przedłożeniu raportu o oddziaływaniu
przedsięwzięcia na środowisko
22.05.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszenia postępowania
06.05.2020 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko
06.04.2020 więcej
Obwieszczenie o zmianie obwieszcznia z dnia 31.03.2020r.
Obwieszczenie o zmianie obwieszczenia z dnia 31.03.2020r. nr
WSOS.6220.7.2019/31 o rozpoczęciu procedury udziału
społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o
środowiskowych dla przedsiewziecia
03.04.2020 więcej
obwieszczenie postepowanie z udziałem społeczeństwa
obwieszczenie postępowanie z udziałem społeczeństwa
01.04.2020 więcej
obwieszczenie o przedłużeniu terminu
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu
30.03.2020 więcej
obwieszczenie o wszczęciu postępowania
obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Nadbudowa z przebudowa masztu RTON Leżajsk w miejscowości
Giedlarowa
13.02.2020 więcej
obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
21.01.2020 więcej
infromacja o wydaniu decyzji
informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się