Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 2 - etap II miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Giedlarowa
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany nr 2 - etap II mpzp terenu położonego we wsi Giedlarowa
28.12.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko"
decyzja lokalizacyjna - sieć wodociągowa - dz. nr ew. 257, 255,
253, 252, 249, 247, 246, 245, 244, 243, 241, 240, 137, 379, 608,
171, 169, 167/5, 167/4, 167/3, 167/2, 166, 165 w miejscowości
Hucisko
18.01.2018 więcej
08.12.2017 więcej
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie, Etap I - wyłożony do publicznego wglądu
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych w miejscowości Chałupki Dębniańskie,
Etap I - wyłożony do publicznego wglądu
22.06.2016 więcej
123