2020-01-07

Podatek rolny w 2020 roku - stawki podatku, formularze

I. Stawki podatku rolnego w 2020 roku

 

Stawki podatku rolnego na 2020 rok obowiązujące na terenie Gminy Leżajsk określa uchwała Rady Gminy Leżajsk Nr 114/2019 z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2020 rok (Dz. Urz. Woj. z 2019r. poz. 5873). i art. 6 ust. 2 ustawy o podatku rolnym.

Zgodnie powyższą uchwałą średnia cena skupu żyta przyjęta do celów wymiaru podatku rolnego na 2020 rok wynosi 50,00 zł za 1 dt.

 

Stawki podatku rolnego na 2020 rok wynoszą:

  • dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego - 50,00*5 = 250,00  zł  za 1 ha fiz., 
  • dla gruntów stanowiących gospodarstwo rolne - 50,00*2,5 = 125,00 zł za 1 ha przel.

 

II. Wzory informacji i deklaracji na podatek rolny.

 

Uwaga !!!

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatek rolny

Formularze deklaracji i informacji na podatek rolny są dostępne na stronie: podatki.gov.pl.

 

Formularze dla osób prawnych:

DR-1Deklaracja na podatek rolny

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

ZDR-1Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

ZDR-2Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

/plik pdf aktywny/*

/plik pdf/

*Do wypełnienia wzorów deklaracji zalecany jest program Adobe Acrobat Reader DC. Formularze automatycznie wyliczaja wysokość podatku, jednak przed złożeniem deklaracji należy sprawdzić prawidłwość tego wyliczenia.

Terminy składania deklaracji na podatek rolny

Osoby prawne - w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku, a w przypadku zmian odpowiednio skorygować deklaracje w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Formularze dla osób fizycznych:

IR-1 Informacja o gruntach

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIR-1 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

ZIR-3 Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników

/plik pdf aktywny/

/plik pdf/

Terminy składania informacji na podatek rolny

Osoby fizyczne -  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku rolnym.


 

Załączniki

  dr1-a.pdf 108,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdr1-a.pdf 48,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zdr2-a.pdf 47,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ir1-a.pdf 76,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir1-a.pdf 49,14 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir2-a.pdf 47,89 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zir3-a.pdf 50,32 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się