Lista artykułów

Nazwa artykułu
WYNIKI KONKURSU - TWORZENIE WARUNKÓW - ROZWÓJ KOLARSTWA 2018
Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadania
publicznego - upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
zakresie kolarstwa w Gminie Leżajsk w 2018 roku.
27.03.2018 więcej
NABÓR - TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI KOLARSTWA 2018
Nabór wniosków wniosków na realizację zadania publicznego -
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w zakresie kolarstwa w
Gminie Leżajsk w 2018 roku.
09.03.2018 więcej
WYNIKI KONKURSU - ROZWÓJ SPORTU W 2018 R.
OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU WNIOSKÓW NA REALIZACJĘ
PROJEKTÓW Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI
SPORTU W 2018 R.
25.01.2018 więcej
PROTOKÓŁ KOMISJI KONKURSOWEJ - POŻYTEK PUBLICZNY W 2018 R.
Protokół z posiedzenia komisji konkursowej otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku
publicznego w 2018 r.
12.01.2018 więcej
POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWEJ - POŻYTEK 2018
Powołanie Komisji konkursowej - Pożytek 2018
10.01.2018 więcej
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PRACACH KOMISJI KONKURSOWEJ
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
03.01.2018 więcej
WYNIK NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ – POŻYTEK 2018
WYNIK NABORU DO KOMISJI KONKURSOWEJ – POŻYTEK 2018
29.12.2017 więcej
NABÓR - TWORZENIE WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU 2018
Nabór wniosków na tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi
sportu w 2018 roku.
21.12.2017 więcej
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - pożytek 2018
Nabór kandydatów do Komisji Konkursowej - pożytek 2018
18.12.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru kandydatów do Komisji Konkursowej
Informacja o wynikach naboru kandydatów do Komisji Konkursowej
23.08.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się