Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa i montaż mikroinstalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Leżajsk  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2018-02-07  
Data publikacji do
2018-11-01  
Termin składania ofert
2018-03-21 10:00  
Cpv
09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
42511110-5 Pompy grzewcze
45331110-0 Instalowanie kotłów
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji OZE (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz automatyczne kotły na biomasę) w gospodarstwach domowych na terenie  Gminy Leżajsk w ramach projektu pn.: Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Leżajsk”.

 

Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 4 części:

 

część 1 zamówieniaDostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenie  Gminy Leżajsk”

 

część 2 zamówieniaDostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych
w gospodarstwach domowych na terenie  Gminy Leżajsk”

 

część 3 zamówieniaDostawa i montaż pomp ciepła w gospodarstwach domowych na terenie  Gminy Leżajsk”

 

część 4 zamówieniaDostawa i montaż kotłów na biomasę
w gospodarstwach domowych na terenie  Gminy Leżajsk”

 

 

INFORMACJE:

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach z dnia 14.02.2018 r.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ, zmiana terminu - z dnia 26.02.2018 r.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach, zmiana SIWZ, zmiana terminu, zmiana ogłoszenia - z dnia 07.03.2018 r.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach - z dnia 14.03.2018 r.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach - z dnia 16.03.2018 r.

 

Informacja o pytaniach i udzielonych odpowiedziach - z dnia 19.03.2018 r.

 

 

Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona na podstawie art. 86 ust. 5 uPzp -

w dniu 26.03.2018 r.

 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - na część numer 2, część numer 3, część numer 4 - zamieszczona w dniu 11.05.2018 r.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó... Dz.U.U.E.pdf 229,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-05.02.2018 r. ...R.S K.Pkp.pdf 969,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1a ...ecznych),.pdf 958,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1b ...taiczne)..pdf 845,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1c ...ciepła)..pdf 915,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1d ...iomasę)..pdf 824,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 2a do SIWZ ....2018r.kp.pdf 953,12 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 2b do SIWZ ...2.2018.rs.pdf 1,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 2c do SIWZ ...2.2018.rs.pdf 934,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 2d do SIWZ ...2.2018.rs.pdf 934,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 3 do SIWZ -...go-kp.rs.docx 195,54 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 4 do SIWZ -...enia JEDZ.pdf 83,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal Nr 4a do SIWZ -...EDZ - XML.zip 10,67 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 5 do SIWZ -...tałowej.docx 147,14 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 6 do SIWZ -...u dostaw.docx 148,04 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 7 do SIWZ -...- g) SIWZ.doc 164 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o pytani...2.2018 r..pdf 772,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o pytani...02.2018 r.pdf 1,82 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie przeka...lacji OZE.pdf 84,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1a -...onecznych.pdf 962,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1b -...oltaiczne.pdf 847,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - wersja ujedn...02.2018 r.pdf 973,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 2b do SIWZ ...02.2018 r.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zal. Nr 3 do SIWZ -...2.2018 r.docx 195,64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Sprostowanie Nr 201... Dz.U.U.E.pdf 82,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o pytani...3.2018 r..pdf 4,95 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie przeka...tyczne ko.pdf 84,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1b d...03.2018 r.pdf 933,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - wersja ujedn...03.2018 r.pdf 973,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie Nr 201... Dz.U.U.E.pdf 82,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o pytani...03.2018 r.pdf 898,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o pytani...03.2018 r.pdf 877,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o pytani...03.2018 r.pdf 740,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...3.2018 r..pdf 701,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni...3.2018 r..pdf 382,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...z.4 (BIP).pdf 914,82 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się