Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Leżajsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leżajsku oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku w roku szkolnym 2019/2020  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-08-02  
Data publikacji do
2020-06-26  
Termin składania ofert
2019-08-13 10:00  
Cpv
60130000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz i opieka w czasie dowozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Leżajsk do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Leżajsku oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku w roku szkolnym 2019/2020 w dni powszednie z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, a także przerw w realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych określonych na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności ferie zimowe i letnie, wiosenna i zimowa przerwa świąteczna).

Zamówienie podzielone zostało na dwie oddzielne części:

Część numer 1: Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Leżajsk z miejscowości Maleniska, Brzóza Królewska, Biedaczów, Gwizdów oraz Giedlarowa do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku, ul. Sandomierska 39, 37- 300 Leżajsk”

Część numer 2: „Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Leżajsk z miejscowości Chałupki Dębniańskie, Dębno oraz Wierzawic do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk oraz do oddziału przedszkolnego ww. Ośrodka w Leżajsku, ul. Sandomierska 39, 37- 300 Leżajsk”


INFORMACJE:


Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 13.08.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - na część numer 1 oraz numer 2 - zamieszczona w dniu 20.08.2019 r.

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 123,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ z zał 1-6 - d...18 i 2019.doc 885,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacje z otwarcia ofert.doc 67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...rty (BIP).pdf 899,3 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się