Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Leżajsk, Jednostek Organizacyjnych Gminy Leżajsk oraz klubów sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2019-11-22  
Data publikacji do
2021-01-31  
Termin składania ofert
2019-12-02 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest „Zakup energii elektrycznej dla Gminy Leżajsk, Jednostek Organizacyjnych Gminy Leżajsk oraz klubów sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia drogowego”.


Zamówienie podzielone zostało na dwie oddzielne części:
Część numer 1: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Leżajsk - zasilania oświetlenia drogowego
Część numer 2: Zakup energii elektrycznej dla Gminy Leżajsk, jednostek organizacyjnych Gminy oraz Klubów Sportowych na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych.

 

Zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 5 do siwz: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - część numer 1 i 2.


Odpowiedzi na zapytania Wykonawców nr 1

Zmieniony Załącznik nr 6 - wzór umowy (w zakresie § 10 ust. 2 pkt 3)


Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 02.12.2019 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zamieszczona w dniu 12.12.2019 r.

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 113 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ z zalacznikami nr 1-9.doc 998,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...ców nr 1.pdf 8,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmieniony Załączn...or umowy.docx 25,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacje z otwarcia ofert.doc 66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 812,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się