Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remonty nawierzchni drogowych  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2020-02-19  
Data publikacji do
2020-12-15  
Termin składania ofert
2020-03-05 10:00  

Przedmiotem zamówienia są remonty nawierzchni drogowych w podziale na następujące części:
Część nr 1 – Wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami i ścinaniem poboczy
Część nr 2 – Remont nawierzchni drogowych tłuczniem i żużlem
Część nr 3 – Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
Szczegółowy zakres robót określa:
1)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – (wg załącznika nr 8 do siwz - na część nr 1 i 2, wg załącznika nr 9 do siwz - na część nr 3),
2)  Przedmiary robót – (wg załącznika nr 5 do siwz - na część nr 1, wg załącznika nr 6 do siwz - na część nr 2, wg załącznika nr 7 do siwz - na część nr 3).


Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 05.03.2020 r.


Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego w ZAKRESIE CZĘŚCI NR 2 - zamieszczona w dniu 13.03.2020 r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1 i 3 - zamieszczona w dniu 26.03.2020 r.

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 117,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_wraz_z_Zalaczn..._nr_1_-_4.doc 412,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 5 - Pr...t - cz. 1.pdf 277,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 6 - Pr...t - cz. 2.pdf 281,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 7 - Pr...t - cz. 3.pdf 272,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 8 - ST...cz. 1 i 2.pdf 212,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 9 - ST...R - cz. 3.pdf 376,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 10 - W...h robót.docx 13,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacje z otwarcia ofert.doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...ści nr 2.pdf 413,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... NR 1 i 3.pdf 843,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się