Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Leżajsk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 2020 r.  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2020-02-28  
Data publikacji do
2020-12-20  
Termin składania ofert
2020-03-09 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest całoroczne utrzymanie terenów zieleni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze 12 sołectw gminy Leżajsk (13 miejscowości).
Zamówienie jest podzielone na dwie oddzielne części:
- Część numer 1 – „Koszenie terenów zielonych, zwalczanie chwastów oraz utrzymanie infrastruktury związanej z zielenią”,
- Część numer 2 – „Koszenie poboczy dróg gminnych”.
Szczegółowy zakres usług dla każdej z części przedstawia formularz cenowy oraz Załącznik nr 8: Szczegółowy zakres prac – na część nr 1.


Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 09.03.2020 r.


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zamieszczona w dniu 31.03.2020 r.

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 116,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ wraz z Załąc... nr 1 - 7.doc 489,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 8 - Sz...esc nr 1.docx 62,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 9 - za...- cz nr 1.zip 4,61 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacje z otwarcia ofert.doc 69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 771,38 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się