Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remonty nawierzchni drogowych tłuczniem i żużlem  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
8.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2020-03-26  
Data publikacji do
2020-12-15  
Termin składania ofert
2020-04-15 10:00  

Przedmiotem zamówienia są Remonty nawierzchni drogowych tłuczniem i żużlem

Szczegółowy zakres robót określa:
1)  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

2)  Przedmiary robót


INFORMACJE:


Zmiana treści siwz nr 1

Zamawiający podaje adres do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://www.youtube.com/channel/UCCsb3AObWd-qFtdyUKajIhQ


Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 15.04.2020 r.

Nagranie z transmisji on-line sesji otwarcia ofert dostępne jest pod adresem:
https://youtu.be/KN5nSeyiPFA


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zamieszczona w dniu 22.04.2020 r.


 

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_wraz_z_Zalaczn..._nr_1_-_4.doc 374 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 5 - Pr...iar robot.pdf 282,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 6 - STWiOR.pdf 212,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana treści siwz nr 1.pdf 575,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 57 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 801,86 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się