Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remont sal gimnastycznych w miejscowościach Wierzawice i Giedlarowa  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2020-04-03  
Data publikacji do
2020-09-15  
Termin składania ofert
2020-04-20 10:00  

Zamówienie jest podzielone na dwie oddzielne części:

Część nr 1 – „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Wierzawicach” w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Wierzawicach”

Część nr 2 – „Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Giedlarowej”  w ramach zadania „Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS w Giedlarowej”

Szczegółowy zakres robót określają:
- Przedmiary robót,
- Opis techniczny,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.


INFORMACJE:


Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 20.04.2020 r.

Nagranie z transmisji on-line sesji otwarcia ofert dostępne jest pod adresem:
https://youtu.be/zhali7GWXHY


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zamieszczona w dniu 14.05.2020 r.

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 133,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ_wraz_z_Zalaczn..._nr_1_-_4.doc 422 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 5 - Pr...ary robot.zip 794,42 KB (zip) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 6 - Op...echniczny.zip 1,27 MB (zip) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 7 - Sp...oru robot.zip 231,44 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacje z otwarcia ofert.doc 71,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...tniejszej.pdf 1,92 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się