Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Leżajsk  
Przedmiot zamówienia
Dostawy  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2020-04-17  
Data publikacji do
2021-06-30  
Termin składania ofert
2020-04-27 10:00  
Cpv
09123000-7 Gaz ziemny
65200000-5 Przesył gazu i podobne usługi
 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Gminy Leżajsk dla obiektów wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ. Dostarczanie gazu będzie się odbywać na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (umowa kompleksowa).

Szczegółowy zakres robót określa:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
2) Istotne postanowienia umowy,
3) Zużycie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.


INFORMACJE:


ZMIANA nr 1 z dn. 23.04.2020 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców nr 1
Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu nr 1
Zmiana nr 1 - Załącznik nr 2: Formularz cenowy

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na 29.04.2020 r. do godz. 10:00.


ZMIANA nr 2 z dn. 27.04.2020 r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2
Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu nr 2
Zmiana nr 2 - Załącznik nr 2: Formularz cenowy

Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony na 30.04.2020 r. do godz. 10:00.


Informacja z otwarcia ofert - zamieszczona w dniu 30.04.2020 r.

Nagranie z transmisji on-line sesji otwarcia ofert dostępne jest pod adresem:
https://youtu.be/SJBmZ-xnv4U


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zamieszczona w dniu 22.05.2020 r.

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 107 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ wraz z Załąc..., 3, 4, 6.doc 322,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 2 - Fo...z cenowy.xlsx 14,91 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 5 - Sz...mowienia.docx 66,7 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zalacznik nr 7 - Pe...ocnictwo.docx 56,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 - ...arzowego.xlsx 24,27 KB (xls) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...IA - nr 1.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...- numer 1.pdf 848,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana tresci siwz ...iu - nr 1.pdf 576,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana nr 1 - Zalac...z cenowy.xlsx 17,89 KB (xls) szczegóły pobierz
  OGŁOSZENIE O ZMIAN...IA - nr 2.doc 36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana tresci siwz ...iu - nr 2.pdf 619,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana nr 2 - Zalac...z cenowy.xlsx 14,96 KB (xls) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.doc 60,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się