Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa budynku wielofunkcyjnego (przedszkole, żłobek, biblioteka) w Brzózie Królewskiej  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
165.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Leżajsk  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
leżajski  
Ulica
ul. Łukasza Opalińskiego  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2014-10-10  
Data publikacji do
2015-04-25  
Termin składania ofert
2014-10-28 10:00  

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego ( przedszkole, żłobek, filia biblioteki publicznej) wraz z łącznikiem do istniejącego budynku szkoły, zagospodarowaniem terenu wokół budynku, miejscami parkingowymi, przebudową drogi nr ew. 3299 oraz budową zjazdu publicznego z drogi nr ew. 3253 w miejscowości Brzóza Królewska.

 

UWAGI:

I. Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Zamawiający zamieścił odpowiedź na pytanie Wykonawcy - numer 1.

Zamawiający zamieścił:

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 2

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 3

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 4

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 5

Zamawiający zamieścił:

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 6

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 7

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 8

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 9

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 10

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 11

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 12

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 13

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 14

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 15

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy - numer 16

Uzpełnienie odpowiedzi na pytania Wykonawcy- numer 9

Zestawienie paramerów

II. Zmiana treści siwz i ogłoszenia o zamówieniu-nr 1

 

III. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający w dniu 25-11-2014 r. zamieścił informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Załączniki

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.doc 88 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ z zał. 1-10 -...funkcyjny.doc 434,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.11-przedmiary,...t.wycinki.zip 692,75 KB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 12 wyposażenie.zip 13,32 KB (zip) szczegóły pobierz
  zał.13 -specyfikacje.zip 2,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal.14-b.konstrukcyj.1a.zip 5,83 MB (zip) szczegóły pobierz
  zal.14-b.konstrukcyj.1b.zip 6,23 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał.14 b. architekt.zip 10,09 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał.14 b.drogowa.zip 4,38 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał.14-b.elektyczna1.zip 12,56 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał.14-b.elektryczna2.zip 3,5 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał.14-b.sanitarna-1a.zip 6,16 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał.14-b.sanitarna-1b.zip 9,34 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał.14-b.sanitarna2.zip 1,72 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 14 analiza.zip 4,13 MB (zip) szczegóły pobierz
  zał. 14 opinia geotechniczna.zip 8,46 MB (zip) szczegóły pobierz
  Odpowiedź na zapyt...awcy-nr 1.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 2.doc 43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 3.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 4.doc 39 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 5.doc 102 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana tresci siwz ...nia- nr 1.doc 31 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał.12-Zestawienie...osażenia.doc 52 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. rys. wyposaż...acu zabaw.pdf 350,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. przedmiar wyp...acu zabaw.pdf 35,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał.10-Zestawienie...lementów.doc 92,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 6.doc 86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 7.doc 64,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 8.doc 32,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...awcy-nr 9.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...wcy-nr 10.doc 51,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...wcy-nr 11.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...wcy-nr 12.doc 173,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...wcy-nr 13.doc 270,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...wcy-nr 14.doc 272,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...wcy-nr 15.doc 40,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Odpowiedzi na zapyt...y-nr 16-1.doc 47 KB (doc) szczegóły pobierz
  uzupełnienie- Odpo...awcy-nr 9.doc 56 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zestawienie parametrów.docx 22,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja o wyborz...ej oferty.doc 59,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się