Lista artykułów

Nazwa artykułu
Protokół z LXX sesji Rady Gminy Leżajsk - 7 czerwca 2018 r.
Protokół z LXX sesji Rady Gminy Leżajsk - 7 czerwca 2018 r. -
sesja nadzwyczajna
13.06.2018 więcej
Protokół z LXIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 18 maja 2018 r.
Protokół z LXIX sesji Rady Gminy Leżajsk - 18 maja 2018 r.
13.06.2018 więcej
Protokół z LXVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 20 kwietnia 2018 r.
Protokół z LXVIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 20 kwietnia 2018
r.
13.06.2018 więcej
Protokół z LXVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 27 marca 2018 r.
Protokół z LXVII sesji Rady Gminy Leżajsk - 27 marca 2018 r. -
sesja nadzwyczajna
06.04.2018 więcej
Protokół z LXVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 21 marca 2018 r.
Protokół z LXVI sesji Rady Gminy Leżajsk - 21 marca 2018 r.
06.04.2018 więcej
Protokół z LXV sesji Rady Gminy Leżajsk - 15 marca 2018 r.
Protokół z LXV sesji Rady Gminy Leżajsk - 15 marca 2018 r.
06.04.2018 więcej
Protokół z LXIV sesji Rady Gminy Leżajsk - 27 lutego 2018 r.
Protokół z LXIV sesji Rady Gminy Leżajsk - 27 lutego 2018 r. -
sesja nadzwyczajna
28.02.2018 więcej
Protokół z LXIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 20 lutego 2018 r.
Protokół z LXIII sesji Rady Gminy Leżajsk - 20 lutego 2018 r.
- sesja nadzwyczajna
22.02.2018 więcej
Protokół z LXII sesji Rady Gminy Leżajsk - 18 stycznia 2018 r.
Protokół z LXII sesji Rady Gminy Leżajsk - 18 stycznia 2018 r.
- sesja nadzwyczajna
22.02.2018 więcej
Protokół z LXI sesji Rady Gminy Leżajsk - 29 grudnia 2017 r.
Protokół z LXI sesji Rady Gminy Leżajsk - 29 grudnia 2017 r.
16.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się